Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Pojištění vozidel s ukrajinskou registrační značkou na území ČR a SR

V kontextu tragických událostí, které se odehrávají na Ukrajině, nastávají s vyšší frekvencí situace, kdy územím Česka a Slovenska projíždějí vozidla s ukrajinskou registrační značkou (RZ). A byť si to nikdo nepřejeme, může se tento vůz stát účastníkem dopravní nehody. Jak v těchto situacích postupovat?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zelená-bílá karta

Zelená karta (ZK), která je jediný mezinárodně uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (POV), obsahuje rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti ZK v dané zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta. Podle § 6, odst. 5), 6) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, je obligatorní a dobrovolná územní platnost pojištění odpovědnosti stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí, ve které je uvedena i Ukrajina. V praxi to znamená, že se vozidlo pojištěné na Ukrajině může pohybovat bez dalších administrativních úkonů po území EHP. Pro zahraniční cesty je nutné mít u sebe ZK v tištěné podobě.

Ukrajinci musejí při vycestování do zahraničí dopojišťovat vyšší limity POV

Na Ukrajině je minimum vozidel, která mají sjednané dostatečné limity pro provoz vozidel v zahraničí. Za běžné situace je na ukrajinských hranicích kontrolováno, zda má vozidlo sjednáno odpovídající pojištění. To se teď neděje. Navíc je pochopitelné, že Ukrajinci prchající před válkou nyní řeší důležitější záležitosti než zařizování povinného ručení.

Kanceláře pojistitelů nabízejí pomocnou ruku

Dne 1. 3. 2022 rozhodla Správní rada České kanceláře pojistitelů (ČKP), že po dobu 2 měsíců od opuštění ukrajinského území bude případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky hradit ČKP k tíži garančního fondu, a to bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy. Ti tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat. Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst ZDE. Obdobné řešení bylo přijato také na Slovensku, kde opatření k hrazení škod ze strany garančního fondu platí po dobu jednoho měsíce do konce března (marca) 2022. Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst ZDE. V Polsku po překročení hranic dostávají ukrajinští motoristé rovnou zelenou kartu na měsíc zdarma.

Územní platnost havarijního pojištění

Havarijní pojištění vozidla s ukrajinskou RZ se řídí pojistnými podmínkami pojistitele, u kterého bylo pojištění sjednáno. Územní platnost tak v tomto případě konkrétně neznáme, můžeme se však domnívat, že i na území ČR bude u velké většiny platné. V případě potenciální likvidace pojistné události můžeme za aktuální situace očekávat zpomalení procesů řešení pojistných událostí včetně výplat pojistných plnění.

Pozor na výluky a omezení související s válečným stavem

Za současné situace vyjíždějí na území Ukrajiny i občané ČR. Je třeba upozornit, že země je de facto ve válečném stavu. Z toho důvodu připomínáme, že zde mohou být uplatněny standardní výluky na škody vzniklé v příčinné souvislosti s povstáním, násilnými nepokoji, stávkami, teroristickým jednáním, válečnými událostmi, zásahem veřejné moci, v důsledku jaderného výbuchu, radiace nebo radioaktivního znečištění. Taktéž se dá, vzhledem k situaci, očekávat omezení v rámci čerpání asistenčních služeb.

Nejčastější situace, které mohou v praxi nastat

 

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

Dynamic Finance s. r. o.
Havlíčkovo náměstí 48
580 01 Havlíčkův Brod

Jan Fila, jednatel společnosti

dyfin@seznam.cz
+420 775 137 090